• Precyzyjne wydruki

  • Skanery i skanowanie 3D

  • Drukarki 3D

  • 3DC w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski

  • Geomagic Wrap

Drukowanie 3D to potoczna nazwa używana dla wszystkich technologii Rapid Prototyping. Szybkie prototypowanie jest to przyrostowe kształtowanie wyrobu. Niezależnie od wybranej technologii (FDM, SLS, MJP/PolyJet, itp.), tworzenie modelu sprowadza się do nakładania warstw materiału, z którego powstanie wydruk 3D. Czyli odwrotnie jak podczas obróbki skrawaniem gdzie materiał jest usuwany.

Druk 3D powstał z myślą o szybkim przygotowaniu prototypów, ale drukowane modele można wykorzystać w różny sposób:

  • testy funkcjonalności produktu
  • kontrola poprawności projektu
  • weryfikacja dopasowania elementów
  • prezentacja produktu przed akceptacją ostatecznego kształtu
  • odtworzenie uszkodzonych elementów
  • wytworzenie części, dla których tradycyjne metody są zbyt kosztowne lub niemożliwe

Szybki rozwój drukowania 3D, pozwala na produkcję krótkich serii, a nawet na wytwarzanie elementów użytkowych.