• Precyzyjne wydruki

  • Skaner EviXscan 3D Pro +

  • Skaner Sense

  • Drukarki 3D

Drukowanie 3D to potoczna nazwa używana dla wszystkich technologii Rapid Prototyping. Jest to przyrostowe kształtowanie wyrobu. Niezależnie od wybranej technologii (FDM, SLS, MJP/PolyJet, itp.), tworzenie modelu sprowadza się do nakładania warstw materiału, z którego powstanie wydruk 3D, czyli odwrotnie jak podczas obróbki skrawaniem gdzie materiał jest usuwany.

Druk 3D powstał z myślą o szybkim prototypowaniu, ale drukowane modele można wykorzystać w różny sposób:

  • testy funkcjonalności produktu
  • kontrola poprawności projektu
  • weryfikacja dopasowania elementów
  • prezentacja produktu przed akceptacją ostatecznego kształtu
  • odtworzenie uszkodzonych elementów
  • wytworzenie części, dla których tradycyjne metody są zbyt kosztowne lub niemożliwe

Szybki rozwój drukowania 3D, pozwala na produkcję krótkich serii, a nawet na wytwarzanie elementów użytkowych.

Za sprawą takich firm jak 3D Systems, drukarki 3D i skanery 3D stają się już dostępne także dla zwykłych użytkowników.