Inżynieria wsteczna

Reverse engineering znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie pracę zaczynamy od fizycznego modelu, a wynikiem ma być plik CAD . Pierwszym etapem jest skanowanie 3D posiadanego elementu. Inżynieria odwrotna może posłużyć do:

  • rekonstrukcji elementów dla których nie posiadamy żadnej dokumentacji (np. części zabytkowych pojazdów),
  • archiwizacji przedmiotów i stworzenia ich wiernych kopii (np. stosowane w muzealnictwie),
  • idealnego dopasowanie produktu do istniejącego kształtu (np. dopasowanie protez do kończyn),
  • kontroli jakości (porównanie produktu z projektem CAD), itp.

skan 3D
Skan 3D

model CAD utworzony na podstawie skanu 3D
Model CAD

skanowana dysza i wydruk 3d
Skanowany obiekt i wydruk 3D

Jednak uzyskany skan 3D, bez dalszej obróbki w specjalistycznym oprogramowaniu jest mało użyteczny. Często wymaga dalszej obróbki, polegającej na łączeniu skanów, wypełnianiu nieciągłości, itp. Niekiedy wystarczy uzyskać model siatkowy (np. do druku 3D), ale bywa że konieczne jest uzyskanie parametrycznego pliku CAD, pozwalających na:

  • przygotowanie procesu technologicznego,
  • stworzenie pełnej dokumentacji technicznej,
  • wykorzystanie w większym projekcie.

Model
Model

Skan
Skan3D

We wszystkich tych zastosowaniach pomocne będą programy z serii Geomagic.